Salasana unohtunut?

Seura / Historia

Seuran perustava kokous pidettiin joulukuussa 1926. Seura rekisteröitiin 6. lokakuuta 1928 nimellä Suomen Teknillinen Museoyhdistys – Tekniska Museiföreningen i Finland r.y. r.f. Yhdistys toimi 1960-luvulle asti Teknillisen korkeakoulun tiloissa Helsingin Hietalahdessa.

Suomen Teknillinen Museoyhdistys luovutti oman esineistönsä 1970-luvulla toimintansa käynnistäneelle Helsingin Tekniikan museolle ja suuntasi aktiivisuutensa teknillisten museoiden yhteistyön kehittämiseen ja yleisön informointiin alaan liittyvissä kysymyksissä. Yhdistyksen säännöt uusittiin 1970-luvun lopulla uusien toimintatavoitteiden mukaisiksi. Sääntöjä korjattiin ja yhdistyksen nimi muutettiin 1995 muotoon Tekniikan Historian Seura THS ry. – Teknikhistoriska Samfundet THS rf.

Seuran jäsenmäärä on nykyisin noin 160 vuosijäsentä, kaksi vanhojen sääntöjen mukaista vakinaista jäsentä ja noin 13 kannattajajäsentä. Seuran perustavasta kokouksesta lähtien mukana olleita järjestöjä tai niiden jälkeläisiä ovat Tekniikan Akateemisten Liitto ja Tekniska Föreningen i Finland.

STMY / THS:n puheenjohtajat 1928–2017

 • 1928–1933 eversti Knut Isak Solin
 • 1934–1937 professori Bernhard Wuolle
 • 1938–1942 pääjohtaja Ilmari Killinen
 • 1943–1946 insinööri Petter Johansson
 • 1947–1963 diplomi-insinööri Väinö Veijola
 • 1963–1969 professori Edvard Wegelius vpj
 • 1970–1985 professori Edvard Wegelius
 • 1986–1991 diplomi-insinööri Osmo Simola
 • 1992–1993 maanmittausneuvos Aarre Terho
 • 1994–2002 diplomi-insinööri Lars Hukkinen
 • 2003–2004 diplomi-insinööri Timo Muinonen
 • 2004–2007 filosofian tohtori Panu Nykänen
 • 2008       filosofian maisteri Tiina Männistö-Funk
 • 2009–2014 filosofian tohtori Petri Paju
 • 2015       filosofian maisteri Kimmo Antila
 • 2016–2019 filosofian tohtori Anna Sivula
 • 2020–2022 filosofian tohtori Sampsa Kaataja
 • 2023–      filosofian tohtori Tiina Äikäs
Anna sähköpostiosoitteesi. Mikäli osoite löytyy tiedoistamme lähetämme siihen linkin uuden salasanan luontiin.