Salasana unohtunut?

Tutkimus

Tekniikan historiaa tutkitaan Suomessa eri yliopistoissa, useiden eri oppiaineiden alla. THS pyrkii ylläpitämään tietokantaa Suomessa julkaistusta tai Suomea koskevasta tekniikan historian tutkimuksesta. 

Petri Pajun ja Riikka Jalosen 2010 kokoama kirjallisuusluettelo on saatavissa PDF-formaatissa

Kirjallisuusluetteloa ylläpidetään myös wiki-pohjaisella sivustolla. Sivustolla vierailijat voivat päivittää puutteelliset julkaisutiedot joko itse tai ottaa yhteyttä seuran hallitukseen. 

---------------------

Bjarne Huldén (1915-2000):

Tekniikan historian alaan liittyvä kirja- ja käsikirjoituslahjoitus Helsingin yliopiston kirjastolle
Bok- och manuskriptdonation till Helsingfors universitetsbibliotek.


Luettelo on ladattavissa PDF-formaatissa. Sitä voi selata joko aakkosellisesti tai hakea avainsanojen avulla.  Luetteloa voi selata joko aakkosellisesti tai hakea avainsanojen avulla. Kirjat ovat pääosin kirjaston hyllyillä tai varastossa. Käsikirjoitusmapit voi tilata luettavaksi kansalliskirjaston erikoislukusaliin, kokoelmanumero mainitaan tiedostossa. .

--------------------------

Suomen Tekniikan Historia on Tekniikan Historian Seura ry:n ja Teknillistieteelliset akatemiat FACTEn yhdessä julkaisema historiatieteellinen julkaisusarja. 

Suomen Tekniikan Historia -sarjassa julkaistaan teknillistä alaa ja kotimaista teollisuutta palvelevaa, historiatieteellistä tutkimusta. Sarjan tarkoituksena on edistää tekniikan alojen tuntemusta Suomessa ja mahdollistaa teollisuuden ja talouselämän kannalta tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi muodostuvan teknologian historian tieteen kehittyminen maassa. Vuoteen 2007 mennessä sarjan puitteissa on julkaistu 11 teosta ja tutkimusta.

ISSN 1456-7415

 

STH 1

Tuomo Särkikoski
Tiedon liekki
Kuinka Outokumpu loi keksinnön ja teki siitä kulttuurin

Outokummun juhlakirja. Outokumpu Oyj 1999. 304 s.
ISBN 952-9507-06-2

 

STH 2

Panu Nykänen
Bensiinihiilivetyjen valtiaat
Voitelu- ja moottoripolttoaineiden tutkimus Suomessa vuoteen 1948

Väitöskirja. Gummerus 1999. 329 s.
ISBN 952-5346-00-5

 

STH 3

Pentti Pesari
Näköradiosta digitelevisioon

Diplomi-insinööri Pentti Pesarin muistelmateos televisiotoiminnan kehityksestä Suomessa.

Cetonia Systems, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2000. 204 s.
ISBN 951-97358-1-X

 

STH 4

Tiina Törnqvist
Sen täytyy olla maanmittari
Satavuotias maanmittariklubi

FM Tiina Törnqvistin tutkimus satavuotiaan Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan Maanmittarikillan vaiheista ja maanmittausalan opetuksesta Teknillisessä Korkeakoulussa.

Julkaisija: Maanmittarikillan tuki ry. 2001.

 

STH 5

Georg Haggrén
Hammarsmeder, masugnsfolk och kolare
Tidigindustriella yrkesarbetare vid provinsbruk i 1600-talets Sverige

Väitöskirja. 2001. 368 s. Julkaistu myös Jernkontorets bergshistoriska skriftserien numerolla 38.

 

STH 6

Teollisuusautomaation vuosikymmeniltä
1960- ja 1970-luvut

Suomen Automaatioseura ry:n (SAS) julkaisema historiikki kuvaa teollisuusprosessien säädön ja automaation kehitystä ammattimiehen näkökulmasta.

SAS julkaisusarja nro 23. 288 s. ISBN 952-5183-15-7

 

STH 7

Karl-Erik Michelsen
Työ, tuottavuus, tehokkuus
Rationalisointi suomalaisessa yhteiskunnassa

Rationalisoinnin seniorikilta ry. Tekniikan historian seura ry ja Teknillistieteelliset akatemiat FACTE. Vammala 2001.

 

STH 8

Teollisuusautomaation vuosikymmeniltä
Osa 2 - vuoteen 1990

Kirja käsittelee teollisuusautomaation laitekehitystä ja sovelluksia 1980-luvulla sekä vuonna 1990. Automaatiotekniikan opetusta ja ja tutkimusta esitellään 1970- ja 1980-luvuilla. 

Suomen Automaatioseura ry, SAS julkaisuja nro 25. Päätoimittaja Raimo Ylinen. Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi 2003. 335 s.

 

STH 9

Panu Nykänen & Hannu Paulapuro
Telan ympäri
Vuosisata suomalaista paperikone- ja paperinvalmistustekniikkaa

Helsinki 2005. 316 s. ISBN 951-666-626-4.
 

STH 10

Tuomo Särkikoski
Outo malmi, jalo teräs
Outokummun tie ruostumattomaan teräkseen

Gummerus, Jyväskylä 2005. 390 s. ISBN 952-9507-10-10.

 

STH 11

Panu Nykänen
Tekniikan tiennäyttäjät
Teknillisten Tieteiden Akatemia 1957 - 2007

Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2007. 134 s. ISBN 978-951-666-633-7.

 

STH 12

Teollisuusautomaation vuosikymmeniltä
Osa 3 - vuoteen 2003

Kolmannessa osassa tiivis läpileikkaus varhaisesta historiasta nykypäiviin. Pääosa sisällöstä keskittyy 1990-luvun tapahtumiin ja 2000-luvun alkuun.

SAS julkaisusarja nro 37. ISBN 978-952-5183-36-8

 

STH 13

Panu Nykänen
Jos kultaa kaivannet
Outokumpu oy:n Säätiö vuoritekniikan, metallurgian ja geologian opetuksen ja tutkimuksen edistämistä varten 1937-2010

Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009. ISBN 978-952-5346-03-9.

 

STH 14

Riitta Mattila
Intohimona tiede ja opetus
Yrjö Kaukon elämänvaiheita Kuopiosta Patagoniaan

Tammerprint Oy, Tampere 2011. ISBN 978-952-5346-04-6.

 

 

Anna sähköpostiosoitteesi. Mikäli osoite löytyy tiedoistamme lähetämme siihen linkin uuden salasanan luontiin.