Salasana unohtunut?

Ajankohtaista


CFP Teollisuusarkeologia / Industrial Archeology


Tekniikan Waiheita lehti kutsuu kirjoittajia teollisuusarkeologian teemanumeroon. The Finnish journal for history of technology Tekniikan Waiheita invites submissions to the special issue of Industrial archeology (For more information in English, please scroll down).

Teollisuusarkeologia

Etsimme artikkeleita Tekniikan Waiheita -lehden Teollisuusarkeologian teemanumeroon

Arkeologiassa teollisuushistoriaa lähestytään materiaalisesta kulttuurista käsin. Materiaalinen kulttuuri voi kertoa meille raaka-aineiden hankinnasta, tuotannosta ja kuljetukseen tarvittavasta infrastruktuurista, mutta myös ihmisten elämästä teollisuusyhteisöissä, heidän työstään ja arjestaan. Kiinnostus teollisuuskohteiden elinkaareen luo siteen myös arkeologian ja teollisuusperinnön tutkimuksen välille, kun kohteiden menneisyyden lisäksi myös niiden nykyiset merkitykset ja käyttö ovat tutkimuksen kohteena. Immonen et al. peräänkuuluttivat Tekniikan Waiheiden numerossa 3/18 keskustelua teollisuusarkeologian tiedon luonteesta ja tutkimuksen tavoitteista. Tämä teemanumero pyrkii osaltaan vastaamaan tähän keräämällä yhteen erilaisia näkökulmia teollisuusarkeologiaan tapaustutkimuksista ja menetelmiä esittelevistä artikkeleista teoreettisiin pohdintoihin.

Aiheet voivat käsitellä muun muassa seuraavia teemoja:

  • Kaivostoiminnan, tuotantolaitosten ja teollisen infrastruktuurin arkeologiaa
  • Teollisesti valmistettujen esineiden arkeologista tutkimusta
  • Teollisten yhteisöiden arkea materiaalisesta kulttuurista käsin
  • Teollistuvan yhteisön maailmankuvaa
  • Arkeologista näkökulmaa teolliseen kulttuuriperintöön

Abstraktin pituus on enintään 400 sanaa ja valmiiden artikkelien laajuus on noin 10 000 sanaa. Varsinaisten vertaisarvioitujen artikkelien ohessa lehteen hyväksytään pituudeltaan lyhyempiä aihetta käsitteleviä temaattisia tai metodologisia katsauksia, aiheeseen liittyvien kirjojen ja muiden julkaisujen arvosteluja, sekä aihepiiriin sopivia museo- ja näyttelyesittelyjä. Verkkojulkaisu tarjoaa mahdollisuuden monipuolisen värikuva-aineiston käyttöön ja esittelyyn. Artikkelit voivat olla suomen, englannin tai ruotsin kielellä.

Deadline vertaisarvioitaville artikkeleille on 28.2.2021 ja katsauksille 30.6.2021. Pyydämme kuitenkin lähettämään abstraktit jo 1.8.2020 mennessä. Pyydämme lähettämään tekstin teemanumeron editorille Tiina Äikkäälle (tiina.aikas@gmail.com). Teemanumeron julkaisuajankohta on syyskuussa 2021. Ohjeet kirjoittajille löytyvät lehden verkkosivuilta https://journal.fi/tekniikanwaiheita/about .

Tekniikan Waiheita on neljä kerta vuodessa ilmestyvä teknologian historian täysin avoin digitaalinen aikakauslehti. Sitä julkaisee Tekniikan Historian Seura ry. Lehti noudattaa Tieteellisten Seurojen Valtuuston periaatteita tutkimuksen vertaisarvioinnista. Lehdessä julkaistaan historiatieteellisiä artikkeleita, jotka käsittelevät laajalti tekniikan, teknologian ja teollisuuden historiaa.

 

Industrial Archaeology

We are looking for articles on industrial archaeology to be published in a special issue of the peer-reviewed open access journal Tekniikan Waiheita – The Finnish quarterly for the history of technology.

In archaeology, we approach industrial history from the perspective of material culture. Material culture can bear evidence of the acquisition of raw materials, production, and the infrastructure needed for transportation but also of the daily life of people living in an industrial community and of their work. Interest in the site biography of industrial sites also ties together archaeology and industrial heritage studies. In addition to the past of these sites also their contemporary use and meanings have become a part of the archaeological studies. In Tekniikan Waiheiden 3/18, Immonen et al. called for discussion on the nature of knowledge and research objectives in industrial archaeology. This thematic issue aims to answer this call by inviting papers with different approaches to industrial archaeology including case studies and methodological papers as well as theoretical discussions.

Topics may include e.g.:

  • The archaeology of mining, production facilities, and infrastructure
  • The archaeology of industrially manufactured products
  • The material culture of the daily life of industrial communities
  • The worldview of the industrial society
  • An archaeological perspective on industrial heritage

The word limit for an abstract is 400 words and for an article 10 000 words. The journal accepts proposals for peer-reviewed articles and non-peer-reviewed texts including book and museum reviews, conference reports, and essays. The deadline for peer-reviewed articles is 29 February 2021 and for the other content 30 June 2021. We ask you to send an abstract by 1 August 2020. All texts should be sent to the editor of the special issue, Tiina Äikäs (tiina.aikas@gmail.com).

Accepted article proposals will go through a double-blind peer review following the guidelines of the Federation of Finnish Learned Societies. The special issue will be published in September 2021. For further information, see the Journal website https://journal.fi/tekniikanwaiheita/about .

Tekniikan Waiheita is the sole peer reviewed history of technology quarterly in the Nordic Countries. It is published as Diamond Open Access online and ranked on level 1 on the Finnish academic Publication Forum. The journal is published by the Finnish Society for the History of Technology.

 

 


Anna sähköpostiosoitteesi. Mikäli osoite löytyy tiedoistamme lähetämme siihen linkin uuden salasanan luontiin.